Czarny biurowiec dla dwóch firmy z obszaru medycznego. Poprzez zastosowanie dwóch materiałów i wyraźne oddzielenie od siebie części biurowca przeszklonym łącznikiem, udało się nadać całości mniej zwartego charakteru.

Zaprojektowane osiedle jest przestrzenią spaceru, miejscem nie tylko egzystencji, ale i relaksu. Jest układem zróżnicowanych urbanistycznych wnętrz, z których każde mimo użytych tych samych środków architektonicznego przekazu jest inne. Wnętrza kwartałów zaprojektowano w taki sposób, by sprawiały wrażenie intymności. Optymalne wykorzystanie terenu pozwoliło zachować wysoki standard przestrzenny i funkcjonalny osiedla. Lokalizacja ulic dojazdowych na obrzeżach […]