Osiedle mieszkaniowe w Bielanach WrocławskichOMW_13

Typ: Osiedle domów wielorodzinnych
Rok: 2013
Lokalizacja: Bielany wrocławskie

Zaprojektowane osiedle jest przestrzenią spaceru, miejscem nie tylko egzystencji, ale i relaksu. Jest układem zróżnicowanych urbanistycznych wnętrz, z których każde mimo użytych tych samych środków architektonicznego przekazu jest inne. Wnętrza kwartałów zaprojektowano w taki sposób, by sprawiały wrażenie intymności. Optymalne wykorzystanie terenu pozwoliło zachować wysoki standard przestrzenny i funkcjonalny osiedla. Lokalizacja ulic dojazdowych na obrzeżach daje poczucie większej intymności mieszkańcom oraz podnosi walory estetyczne przestrzeni, która jest osiedlowym parkiem z wtopioną w niego subtelną i prostą zabudową.

W każdym z 30 budynków mieszkalnych wejście do klatki znajduje się w północnej elewacji. Posiada ona najmniejszą ilość otworów okiennych minimalizując straty ciepła z mieszkań. Ze wspólnego korytarza zaprojektowano dwie klatki schodowe prowadzące na resztę kondygnacji mieszkalnych oraz kondygnacji „-1” w której umieszczone są komórki lokatorskie, śmietniki oraz parking.

Przestrzeń między blokami została zagospodarowana w sposób spójny na całej działce. Prostopadłe chodniki dają możliwość swobodnego skomunikowania się z każdym budynkiem. Miejsca między chodnikami podzielono na prostokątne pola wypełnione różnego rodzaju zielenią tj: różnego typu trawami, zielenią średnią oraz drzewami.

Osiedle mieszkaniowe posiada zaprojektowane mieszkania w 3 wielkościach. Występujące w największej ilości mieszkania najmniejsze, dwupokojowe o powierzchni użytkowej w przedziale 40-50m2, mieszkania średnie trzypokojowe o powierzchni 55-65 m2 oraz mieszkania większe o zróżnicowanej formie tj: duże mieszkania znajdujące się na jednej kondygnacji lub dwukondygnacyjne apartamenty z zorganizowaną komunikacją w ich obrębie.

Zaprojektowane osiedle jest przestrzenią spaceru, miejscem nie tylko egzystencji, ale i relaksu. Jest układem zróżnicowanych urbanistycznych wnętrz, z których każde mimo użytych tych samych środków architektonicznego przekazu jest inne. Wnętrza kwartałów zaprojektowano w taki sposób, by sprawiały wrażenie intymności. Optymalne wykorzystanie terenu pozwoliło zachować wysoki standard przestrzenny i funkcjonalny osiedla. Lokalizacja ulic dojazdowych na obrzeżach daje poczucie większej intymności mieszkańcom oraz podnosi walory estetyczne przestrzeni, która jest osiedlowym parkiem z wtopioną w niego subtelną i prostą zabudową.

W każdym z 30 budynków mieszkalnych wejście do klatki znajduje się w północnej elewacji. Posiada ona najmniejszą ilość otworów okiennych minimalizując straty ciepła z mieszkań. Ze wspólnego korytarza zaprojektowano dwie klatki schodowe prowadzące na resztę kondygnacji mieszkalnych oraz kondygnacji „-1” w której umieszczone są komórki lokatorskie, śmietniki oraz parking.

Przestrzeń między blokami została zagospodarowana w sposób spójny na całej działce. Prostopadłe chodniki dają możliwość swobodnego skomunikowania się z każdym budynkiem. Miejsca między chodnikami podzielono na prostokątne pola wypełnione różnego rodzaju zielenią tj: różnego typu trawami, zielenią średnią oraz drzewami.

Osiedle mieszkaniowe posiada zaprojektowane mieszkania w 3 wielkościach. Występujące w największej ilości mieszkania najmniejsze, dwupokojowe o powierzchni użytkowej w przedziale 40-50m2, mieszkania średnie trzypokojowe o powierzchni 55-65 m2 oraz mieszkania większe o zróżnicowanej formie tj: duże mieszkania znajdujące się na jednej kondygnacji lub dwukondygnacyjne apartamenty z zorganizowaną komunikacją w ich obrębie.